บันทึกสยาม  ศิลปะวัฒนธรรม  ภาพประวัติศาสตร์  หนังสือแนะนำ   สโมสร

 

 ตัวอย่างภาพเก่าในอดีต 
 

 

 

 

ปราสาทเทพบิดรในวัดพระแก้ว
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

เรือข้าว ในเมืองอุไทธานี 
ตลาดน้ำหน้าเมืองอยุธยา


 
 

 

 

 

 


ตลาดน้ำในคลองบางกอก

  
 

 

 

 

 

เจดีย์กลางน้ำ
เมืองสมุทรปราการ

  
 

 

 

 

 เรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 
 

 

 

 

 

พระปฐมเจดีย์

  
 

 

 

 


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)

  

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ด้านหลังคือพระบรมมหาราชวัง

  
 

 

 

 

พระบรมมหาราชวัง


 

 

 

 

ป้อมมุมพระบรมมหาราชวัง
  

 

 

 

 

ชุมชนย่านภูเขาทอง 

 

 

 

 

ซุ้มรับเสด็จรัชกาลที่ 5
กลับจากยุโรป เรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง
เมืองอุทัยธานี


 
 

 

 

 

 

เรือนแพแถวท่าเตียน
  
 

 

 


 

ตลาดริมคลองคูเมืองกรุงเทพฯ
  
เรือนแพแควใหญ่
ปากน้ำโพ
 

  

 

     

 

 

 

www.siamrecorder.com
 
webmaster@siamrecorder.com