บันทึกสยาม  ศิลปะวัฒนธรรม  ภาพประวัติศาสตร์  หนังสือแนะนำ  สโมสร      สโมสรนักเขียนสารคดีเพื่อศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว


เป็นสโมสรที่มีจุดประสงค์เฉพาะในการร่วมกันศึกษา สำรวจและเดินทางท่องเที่ยว
ไปตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะ  อุทยานประวัติศาสตร์และมรดกของโลก และ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อการสืบค้นข้อมูลศึกษา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
       กิจกรรมสโมสร ได้แก่ การจัดอบรมการเขียน การถ่ายภาพ และ เดินทางท่องเที่ยว
เพื่อนำเรื่องราวภาพถ่าย และข้อมูลใหม่ จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความ เป็นหนังสือเล่ม
ข้อมูลในรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น

ผู้สนใจเป็นสมาชิกของสโมสร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
๑.เป็นผู้สนใจการสำรวจและสืบค้นความรู้
๒.บริการตนเอง และเปิดใจกว้างต่อกัน
๓.ยินดีเดินทางเพื่อสาระความรู้และการถ่ายภาพ
๔.ยินดีร่วมเป็นเจ้าภาพในค่าใช้จ่ายการเดินทาง
.มีความชอบและสนใจ ในเรื่องเดียวกัน

สโมสรฯยินดีรับนักเขียนสารคดีและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่


 สโมสรนักเขียนสารคดีฯ
๒๙/๑๕๑-๒ ถนนเรวดี ซอย ๕๒ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒–๕๒๕–๑๓๐๑
โทรสาร ๐๒-๙๖๙-๕๐๒๗
 

 

ทำเนียบนักเขียนสารคดี

 กำลังดำเนินการ

 

 

 

 

 

www.siamrecorder.com
webmaster@siamrecorder.com