บันทึกสยาม  ศิลปะวัฒนธรรม  ภาพประวัติศาสตร์  หนังสือแนะนำ  สโมสร

 

   แนะนำหนังสือ 


 

 

ประวัติศาสตร์ไทย

     

 

 

 

  
ประวัติศาสตร์ไทย
เล่ม1


ประวัติศาสตร์ไทย
เล่ม2
ราชวงศ์จักรีเล่าเรื่องเมืองสยาม

 

 

 


 

 

    
เล่าเรื่องเมืองสยาม

 

 
พระบรมมหาราชวัง
กรุงรัตนโกสินทร์
 


 


ราชวงศ์กษัตริย์
แห่งสยาม

 

 

 

 

 

 

 

 


เกร็ดพงศวดารไทย

 
เกร็ดพงศวดารสยาม

 

 
   

บันทึกสยาม
 
 
 
 


เรื่องรัชกาลที่5
 

   
 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ
พระเจ้ากรุงสยาม
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

 


ตามรอยพุทธเจ้าหลวง
 
  
    
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เพื่อนเที่ยว
การเสด็จประพาสหัวเมืองและประพาสต้น
ของรัชกาลที่ ๕
 

 
 เที่ยวเมืองนอก: 
การเสด็จประพาสต่างประเทศ
ของรัชกาลที่ ๕

 
    เล่าเรื่องเมืองสยาม
(พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 

สมเด็จพระจอมเกล้า ฯ พระเจ้ากรุงสยาม

 

 

 

 

 

 ประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕

 

 


ประพาสเมืองนอกในรัชกาลที่ ๕

 


จุฬาลงกรณ์
พระเจ้ากรุงสยามฯ

 


พระบรมรูปทรงม้า

 พระบรมรูปทรงม้า

 


พระบรมรูปทรงม้า
 


ที่ระลึก ๑๐๐ ปี รัชกาลที่ ๕
เสด็จต่างประเทศ
 
   
 

ทหารเสือพระปิยมหาราช

 


เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
 ทหารเสือพระพุทธเจ้าหลวง

 
 

 
เรื่องรัชกาลที่ 8
 

   
 

ในหลวงอานันทมหิดล
 
   
 


 เรื่องรัชกาลที่ 9
 

   
 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ฯ

 


เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

 
 


บุคคลสำคัญ
 

   
   
สมเด็จโต
 


สมเด็จโต


 


 
 


พระนเรศวรกู้แผ่นดิน
 


สมเด็จพระนเรศวรกู้แผ่นดิน
 

 

สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ

สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ
แห่งรัชกาลที่ ๑
 

 


พระเจ้าตากสินกู้ชาติ

 


พระเจ้าตากสินกู้ชาติ
 

วีรกรรมชาวบ้านระจัน
 

 
 


สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชาธิราช

 


พระมหาเทวี
พระสุริโยทัย

พระพี่นาง

 
 

 

 เล่าเรื่องพระสุริโยทัย
 


 

 

 

 

 


เล่าเรื่อง
พระวิสุทธิกษัตริย์


ท้าวสุรนารี
วีรสตรีโคราช

ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร
วีรสตรีเมืองถลาง

 พระสุพรรณกัลยา


พระสุพรรณกัลยา
พระพี่นางแห่งแผ่นดินสยาม

เล่าเรื่องพระสุพรรณกัลยา

 


 

 

 

 

 

 

 


มาซูรี คำสาป ๗ ชั่วคน


เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
 
        
 


แหม่มแอนนา

 


แอนนากับราชสำนักสยาม
 

 


นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
 

   
 
สามกษัตริย์


อยุธยามหายุทธ
 
 

โบราณคดี

  "
 


เครื่องมือหิน
ในประเทศไทย


ถ้วยโถโอชาม
 
 

 เรื่องเมืองอุทัยธานี

   
 


ประวัติวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

 


เสด็จอุทัยธานี

จดหมายเหตุเรื่องเมืองอุทัยธานี
 
ห้วยขาแข้งแดนอาถรรณ์ห้วยขาแข้งแดนอาถรรณ์
ภาค2
 
 
 
น้ำศักดิ์สิทธิ์ประวัติเมืองอุทัยธานี

 

มรดกใหม่จากลุ่มน้ำสะแกกรัง
   


อุทัยธานีสาร

 


ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี
 เมืองอุไทยธานี

 
อักรานุกรมประวัติ
วัดในเมืองอุทัยธานี
 

ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
บ้านเมืองโบราณแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  เรื่องท่องเที่ยว    
   


แนะนำอุทัยธานี

 

 
ท่องอารยธรรมโลก

ลุ่มน้ำไนล์
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา    
   


ลิเกไทย

 


ลิเก
 
   


รวมสุภาษิตเก่า

 


สุภาษิตไทย

นิทานไทย
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์    
   


เซียมซีศักดิ์สิทธิ์

 


มหาสุริยกาฬ

ตำราพรหมชาติ
   


มงคลจีนโบราณ
(หยู่อี้)

 


มงคลจีน

ปาฏิหารย์ ร.4
 


ภาพเทวรูป

 


อนุภาพพระสยามเทวาธิราช

ยอดพระเครื่องเบญจภาคี
  เรื่องสั้น    
   


เรื่องสั้นบ้านนอก

 


เรื่องสั้นบ้านนอก
 
 


เปลวไฟกองสุดท้าย

 
รวมเรื่องสั้น
รักแรกที่รามฯ
ชีวิตเรือจ้าง

 
 


นวนิยาย
 น้ำตาป่า
 

ป่านี้มีน้ำตา
       
  สารคดี    
   


สืบสานตำนานบางกอก

 


ปัญญาชาวสยาม

เล่าขาน..งานพระเมรุ
   


วิกฤตแผ่นดินสยาม
สมัยรัชกาลที่ ๕

  


บทเพลงเจ้าพระยา

ชุมชนเมืองภาคกลาง
 

การปฎิรูปบ้ายเมืองครั้งใหม่
ของสยามประเทศ


กรุงธนบุรี
ราชธานีศรีอยุธยา
 


ขนอนบางกอกหน้าด่าน
กรุงศรีอยุธยา
 

 นักเขียนไทย
 

   
       
ต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นกันได้ที่   เว็บบอร์ด

 

 
 
 
มุมแนะนำหนังสือ ออกใหม่
 

     

 

ประวัติศาสตร์ไทยเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานข้อมูลต่างๆ
การสำรวจขุดค้นทางโบราณคดี เอกสารเก่า บันทึกต่างๆ
จดหมายเหตุ  ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆของนักประวัติศาสตร์
เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
 
    

 

           หนังสือจำหน่าย        


                    จัดหาหนังสือเก่า   หนังสือหายาก   เพื่อการศึกษาค้นคว้า   และการจัดนิทรรศการ    
                    และจำหน่าย
(รายได้มอบให้การกุศล) จัดหาหนังสือดีและหนังสือใหม่ เพื่อสมาชิก
                    จากผลงานนักเขียนสารคดีทุกสำนักพิมพ์ ต้องการหนังสือเรื่องใด
                    ของใคร แจ้งได้ที่เวบไชท์

 

 หนังสือจำหน่าย รายได้มอบให้ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย  มีดังนี้

 - เกร็ดพงศาวดารสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔  

 -เล่าเรื่องเมืองสยาม  (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔

 -สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ  (พิมพ์ครั้งที่ ๔)

       บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๔

  -เล่าเรื่องพระสุริโยทัย

        บันทึกสยาม    พ..๒๕๔๔

  -ท้าวสุรนารี วีรสตรีโคราช

        บันทึกสยาม   พ..๒๕๔๔

 -ภาพเทวรูป  
  
โดย       โครงการอนุรักษ์ตำราไทย

      บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๔

  - ยุทธศาสตร์ทักษิณ แนวทางแก้วิกฤติชาติ  
    
โดย เทศา ธรรมชน

      สำนักพิมพ์ไพลิน   พ... ๒๕๔๔

 -ทหารเสือพระนั่งเกล้า  จากต้นฉบับเก่าของ "สุนทรธิเบศร์"

       บันทึกสยาม   พ..๒๕๔๔

  -ปัญญาชาวสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๕ )

       สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  พ..๒๕๔๔

  -สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระเจ้าตาก
    ฉบับความเก่าของ
“พระยาอณุชิต”

     บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๕

  -สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระพุทธยอดฟ้าฯ
    ฉบับความเก่าของ
“พระยาอณุชิต”

       บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๕

 - นิทานไทยคำกลอนยายกับตา

       เรือนปัญญา  พ..๒๕๔๕

  -พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

        บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๕

  -ประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕

       บันทึกสยาม พ..๒๕๔๕

   -รวมสุภาษิตเก่า โดย  โครงการอนุรักษ์ตำราเก่า

        บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๕

    -มงคลจีน    โดย ลี่ไป่ใส (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

       บันทึกสยาม พ..๒๕๔๕     

    -ยอดพระเครื่องเบญจภาคี  โดย พุธรัตน์(พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๖

     -เล่าเรื่องพระวิสุทธิ์กษัตริย์

         บันทึกสยาม พ..๒๕๔๖

     -ประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕

         บันทึกสยาม พ..๒๕๔๖

      -ประพาสเมืองนอกในรัชกาลที่ ๕

         บันทึกสยาม พ..๒๕๔๖

       -จุฬาลงกรณ์ พระเจ้ากรุงสยามแห่งโลก

         บันทึกสยาม พ..๒๕๔๖  

       -อยุธยามหายุทธ  โดย ทิภากร บารเมษฐ์

         กู้ด มอร์นิ่ง  พ..๒๕๔๖ 

 

 

                

                         


www.siamrecorder.com
webmaster@siamrecorder.com