บันทึกสยาม  ศิลปะวัฒนธรรม  ภาพประวัติศาสตร์  หนังสือแนะนำ  สโมสร

 

ศิลปวัฒนธรรม
 

 ศิลปะ

  - ลายผ้าไทย
  
- ลายไทย
  - เรือนไทย
  - จิตรกรรมฝาผนัง
  - มวยไทย
  - โขน
  - ช่างไทย
  - นาฎศิลป 

 


 

ประเพณี
 

  - ประเพณีการไหว้
  - ประเพณีสงกรานต์
  - ประเพณีแต่งงาน
  - ประเพณีปลูกเรือน
  - ประเพณีทำบุญบ้านใหม่
  - ประเพณีเลี้ยงช้าง
  - ประเพณีแข่งเรือ
  - ประเพณีงานศพ

 

 

 

ภูมิปัญญาไทย

 

ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ มี ขันโตก     ฟ้อน(ดารารัศมี)    ซอ    บ้านกาแล  เครื่องมือดักสัตว์ 
เครื่องมือทำไร่ทำนา    ฟ้อนผี   งานแกะสลักไม้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ   มีการขับซอ(คำผาย)    
แกะสลักช้าง
(คำอ้าย)     การทำแหนม    สืบชะตาขุนน้ำ   บวชต้นไม้บวชป่า      การทำไม้          
อ่านต่อ
 

ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง มี วัฒนธรรมข้าว     เรือนไทย    เรือนแพ(ชาวแพ)   เครื่องมือจับสัตว์น้ำ  
มวยไทย  นวดแผนไทย   สมุนไพรไทย    เพลงพื้นบ้านภาคกลาง  ว่าวไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง  
มีการนวดสมุนไพร(พระครูสมัย)       การเลี้ยงจระเข้(นายอุทัย ยังประภากร)   การต่อเรือยาว      
การปั้นตุ๊กตาชาววัง
(สมใจหมอยาไทย หมอยาจีน      ทะแยมอญ  งานกระดาษ  พุทธธรรม(พระธรรมปิฏก)     อ่านต่อ            

 

ภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน มี  ผ้าไหม    ผ้าทอพื้นเมือง    เครื่องเงิน   เครื่องมือจับสัตว์บก  
เพลงพื้นบ้านอีสาน     แคน   โปงลาง   เพลงโคราช   เรือนอีสาน   คำผญา   บุญผเวด  
งานบ้องไฟ           ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน  มีการเลี้ยงช้าง(ลุงเภา)   หมอลำ(หมอเคน
ดินเผาด่านเกวียน(วิโรจน์)     
อ่านต่อ


ภูมิปัญญาไทยภาคใต้
มี    ผ้าทอพื้นเมือง    เรือนใต้   หนังตะลุง   โนรา     การเลี้ยงนกเขา    
ธรรมเนียมเกลอกัน    หัตถกรรมพื้นบ้าน  สมุนไพรยากลางบ้าน   เพลงบอก    เพลงกล่อมเด็ก   
การใช้เครื่องหมายบอก      การใช้ควาย   การทำนาทางใต้  อาหารการกิน       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้   มี แทงหยวก
(บุญสม)    สัจจะสะสมทรัพย์(ชด)    
สวนโมกข์
(พุทธทาส)   เรือกอแระ   การเพาะเลี้ยงไข่มุก
อ่านต่อ

 

 

กลับหน้าแรก